ประกาศ ประชาสัมพันธ์


กำหนดการประเมินหน่วยบริการ
ลำดับ ระยะเวลา รายการ
1 2 เมย. 2561 ประกาศใช้งานโปรแกรมการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
2 2 เมย. 2561 - 31 กค หน่วยบริการเข้าบันทึกคะแนนผ่านโปรแกรมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
3 31 ก.ค. 61 (เที่ยงคืน) ปิดการใช้งานการบันทึกโปรแกรมการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
4 1 - 31 ส.ค. 61 สปสช.เขต ตรวจสอบ อนุมัติผลการบันทึกคะแนนการประเมินหน่วยบริการ และแก้ไขคะแนนในกรณีที่หน่วยบริการทำเรื่องแจ้งขอแก้ไข
5 31 ส.ค. 61 (เที่ยงคืน) ปิดรอบการแก้ไข/การบันทึกคะแนนการประเมินหน่วยบริการรายใหม่
6 1-31 ต.ค. 2561 แนบแผนกรณีผ่านแบบมีเงื่อนไข
7 1 - 5 ก.ย. 61 ดำเนินการประมวลผลข้อมูลผลการบันทึกคะแนนหน่วยบริการเพื่อออกรายงาน
Link เอกสาร

ระบบประเมินหน่วยบริการ เวอร์ชัน 1.17 วันที่ 27/12/2018 เวลา 16:44 น.